Kontrola na liniji klanja – Euroinspekt Croatiakontrola

Herd of sheep

Sastavni je dio naše kontrolne kuće i Poslovni centar Linija klanja čija djelatnost podrazumijeva postupak razvrstavanja i označivanja životinjskih trupova u klaonici prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju i označivanju svinjskih / goveđih / ovčjih trupova (NN 45/14). Poslove razvrstavanja i označivanja Ministarstvo poljoprivrede povjerilo je ovlaštenim pravnim osobama, čiji zaposlenici – klasifikatori obavljaju ovu djelatnost.

Razvrstavanje i označivanje provode se u nekoliko faza:

• utvrđivanje identitet trupa;

• utvrđivanje ispravnost klaoničke obrade trupa;

• utvrđivanje klaoničke masu trupa;

• utvrđivanje kategoriju, klasu i stupanj zamašćenosti trupa;

• označivanje trupova;

• vođenje zapisnika o obavljenom razvrstavanju

Poslovni centar Linija klanja nositelj je ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede jer je ispunila sve zahtjeve propisane Pravilnicima – educirano osoblje, posjedovanje odgovarajuće opreme i kontinuirano ispunjenje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012, što je potvrđeno i akreditacijom od strane Hrvatske akreditacijske agencije.