Laboratorij

drinking-water-

Prema odredbama  Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) kao i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13 i 141/13) u našem laboratoriju provode se ispitivanja fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja vode za ljudsku potrošnju. Analiza vode za piće i parametar ugljikovodici rade se u svrhu ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u građevinama prije izdavanje uporabne dozvole odnosno prilikom tehničkog pregleda građevina namijenjenim ugostiteljstvu, zdravstvenoj, školskoj i predškolskoj djelatnosti, djelatnosti doma socijalne skrbi, pružanju higijenskih usluga pučanstvu i sličnim građevinama od javno zdravstvenog interesa.

 

Fizikalno-kemijski  Mikrobiološki pokazatelji
Aluminij Escherichia coli
Amonij Ukupni koliformi
Boja Enterokoki
Vodljivost Broj kolonija 22 oC 
Koncentracija vodikovih iona (pH vrijednost) Broj kolonija 37 oC 
Miris Closridium perfringens (uključujući spore) 
Mutnoća Pseudomonas aeruginosa 
Nitrit  
Okus  
Željezo  
Klorid  
Nitrat  
Utrošak KMnO4  
Rezidue dezificijensa (SRK, klorit, klorat, ozon,…)  
Temperatura


 

Ugljikovodici