Laboratorij

kozmetika

Kozmetički proizvod je svaka tvar ili smjesa koja je namijenjena dodiru s vanjskim dijelovima ljudskog tijela (koža, kosa i vlasište, nokti, usnice i vanjski spolni organi) ili sa zubima i sluznicom usne šupljine, isključivo ili prvenstveno radi njihova čišćenja, parfimiranja i/ili zaštite i održavanja u dobrom stanju, mijenjanja njihova izgleda i/ili korekcije tjelesnih mirisa.

Kozmetički proizvodi moraju odgovarati zahtjevima propisanim Uredbom br. 1223/2009  o kozmetičkim proizvodima koja propisuje da se za sve kozmetičke proizvode mora  izraditi Izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda (Cosmetic Product Safety Report). Izvješće se sastoji od podataka o sigurnosti kozmetičkih proizvoda (podaci o sastavu proizvoda, fizikalno-kemijski podaci, mikrobiološka čistoća, procjena mikrobiološke stabilnosti, toksikološki profil i dr.) i Procjene sigurnosti (Safety assessment).

U našem laboratoriju radimo:

       organoleptička ispitivanja,

–        mikrobiološka ispitivanja,

–        Challenge test,

–        ispitivanja pH,

–        pregled deklaracije,

–        ispitivanja metala i nemetala

–        ispitivanja parabena

Kozmetički proizvodi moraju biti registrirani na “Cosmetics Products Notification Portal” za prijavu kozmetičkih proizvoda koji se nalaze na tržištu EU-a ili CPNP-a

igračke

Predmeti široke potrošnje ispituju se u skladu s postojećim zakonskim i podzakonskim propisima temeljenim na Zakonu o predmetima opće uporabe (NN 39/13).

Ispitivanja se obavljaju u posuđu, priboru, opremi i uređajima koji dolaze u kontakt s namirnicama, kao i u ambalažnom materijalu te igračkama.

Ispitivanja, koja ovise o vrsti i namjeni predmeta, mogu biti:

–      globalne migracije u specifičnim otopinama (10, 20, 50 i 95% etalnol; 3% octena kiselina, destilirana voda, izo-oktan),

–      specifične migracije metala (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Cu, Co, Sn, Li i dr.),

–      specifične migracije drugih štetnih tvari (akrilamida, formaldehida, acetaldehida),

–      mikrobiološka i druga ispitivanja.