Savjetodavne usluge – Euroinspekt Croatiakontrola

Deklaracija1

Savjetovanje i konzultacijske usluge ne odnose se na zakonodavno područje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose oznaku izvornosti, oznaku zemljopisnog podrijetla niti na bilo koje druge radnje koje su povezane s ovim proizvodima.

ssavjetodavne usluge

Naša je kontrolna kuća registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu za pružanje savjetodavnih usluga gospodarskim subjektima. Zapošljava stručne osobe koje imaju visoku naobrazbu i veliko iskustvo u pružanju ovih usluga gospodarskim subjektima i onima koji će to postati.

Savjetodavne usluge mogu se podijeliti u tri grupacije:

  • Provjera potpunosti i ispravnosti deklaracija na hrani, alkoholnim pićima i vinu, predmetima opće uporabe  kozmetičkim proizvodima, deterdžentima, medicinskim proizvodima, tekstilnim proizvodima, dječjim igračaka, mineralnim gnojivima i svim drugim preostalim proizvodima
  • Tumačenje propisa u vezi s procedurom obraćanja državnim tijelima prije stavljanja proizvoda na tržište ili nakon njihova stavljanja u promet
  • Tumačenje propisa nakon inspekcijskog nadzora

Osim ovih usluga, pružamo i savjetodavne usluge poslovnim partnerima u pripremi, sklapanju i realizacija Ugovora u domaćoj i međunarodnoj trgovini

  • savjetodavne usluge poslovnim partnerima u pripremi, sklapanju i realizacija Ugovora u domaćoj i međunarodnoj trgovini
  • stručne informacije o uvjetima sklapanja i realizaciji Ugovora o kupnji i prodaji robe prema ugovorima međunarodnih udruženja GAFTA i FOSFA , INCOGRAIN ugovorima i međunarodnim standardima koji se koriste u međunarodnoj trgovini
  • razmjena i davanje informacija, normi, propisa i drugih korisnih podataka o kakvoći robe i sve druge korisne stručne informacije
  • savjetodavne usluge u slučajevima rješavanja arbitraže i rješavanja reklamacija, procjene štete, laboratorijskih analiza i drugih područja u skladu s djelatnosti i potrebama poslovnih partnera
  • predlaganje potrebnih mjera i davanje savjeta prilikom manipulacije robe
  • predlaganje preventivnih mjera i postupaka za sprečavanje štetnih utjecaja na robu