Covid-19

Pandemija bolesti Covid-19 uzrokovana novim koronavirusom Sars-Cov-2 postala je globalni problem.

Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. je članica Eurofins grupe i uključena je u borbu protiv ove bolesti putem mreže Eurofins laboratorija koji nude testiranje za otkrivanje virusa i to u dva glavna smjera – razvojem testova kojima se dokazuje prisustvo virusa na okolišnim površinama (u tvornicama, dućanima, kućama) te provođenjem kliničkih dijagnostičkih ispitivanja (detekcija virusa PCR-tehnikom odnosno testiranje antitjela ELISA/CLIA tehnikom).

Eurofins timovi intenzivno rade kako bi postigli što bolje rezultate u znanstvenim inovacijama i uslugama koje nude – više možete pročitati ovdje –  COVID-19

Pored toga, grupacija Eurofins osigurala je maksimalu zaštitu na poslu za sve svoje djelatnike, kao i raspoloživost svojih usluga svim svojim kupcima.

Do sada smo u tome bili uspješni, vjerujemo da ćemo zajedno pobijediti ovaj virus.