Gafta membership certificate

Gafta

U Republici Hrvatskoj smo prvi certificirani inspekcijski član GAFTA, međunarodnog tijela za trgovinu žitaricama, stočnom hranom i sirovinama te odobreni GAFTA laboratorij.
Gafta je međunarodna organizacija za trgovinu sa više od 1250 članova u 86 zemalja. Cilj organizcije je promicanje međunarodne trgovine žitaricama, stočnom hranom i sirovinama, mahunarkama i rižom, ali i informirati o tržišnim trendovima. Također, Gafta štiti interese svojih članova u procesima međunarodne trgovine dajući im punu podršku u međunarodnim trgovinskim ugovorima.
EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA je certificirani Gafta Superintendent član od siječnja 1999. prema kojem izvršava inspekcije, ispitivanja, kontrolu kakvoće i kvalitete žitarica, stočne hrane i sirovina, mahunarki, riže i ostalih robnih sirovina kojima se trguje prema Gafta ugovornim uvjetima. Kontrolna kuća izdaje izvještaje i certifikate koji se odnose na izvršenu kontrolu ili usluge savjetovanja. Euroinspekt Croatiakontrola kao certificirani Gafta Superintendent član neupitno prihvaća “Gafta code of practise” kojim jamči neovisnost i nepristranost u kontroli kakvoće robe i tereta sukladno sa Gaftinim pravilima uzorkovanja.

Gafta Superintendent certifikat  Gafta odobreni laboratorij certifikat