HRN EN ISO/IEC 17020:2012

AZ1Naša kontrolna kuća tj. njen Poslovni centar Linija klanja nositelj je ovlaštenja za Obavljanje postupka klasiranja svinjskih / goveđih / ovčjih trupova i polovica na liniji klanja Ministarstva poljoprivrede ispunjavanjem zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012, što je dokazano i akreditacijom od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Djelatnost Poslovnog centra Linija klanja tvrtke je postupak razvrstavanja i označavanja životinjskih trupova u klaonici prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju i označivanju svinjskih / goveđih / ovčjih trupova ( NN 45/14).

Potvrda o akreditaciji