Povijest

Euroinspekt Croatiakontrola - povijest tvrtke

U svojoj djelatnosti EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. je pravni slijednik JUGOINSPEKTA Zagreb, AGROKONTROLE Zagreb i EUROINSPEKTA Zagreb, te nastavlja 65 godina dugu tradiciju u kontroli kakvoće, količine i ispitivanja u Republici Hrvatskoj.

Ključne godine

  • 1991. osnovan Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. (Preradovićeva ulica)
  • 1999. članstvo u GAFTA
  • 2001. članstvo u FOSFA
  • 2004. prva akreditacija po normi  HRN EN ISO / IEC 17 025
  • 2005. prvo akreditacija po normi  HRN EN ISO / IEC 17 020
  • 2006. prvo certificiranje po normi  ISO 9001
  • 2008. otvorena sestrinska tvrtka Croatiakontrola  Vukovar
  • 2009. premještaj na novu lokaciju (Karlovačka cesta 4 l)
  • 2012. otvoren agrokemijski laboratorij u Opuzenu
  • 2013. prva akreditacija po normi HRN EN 45011:1998