Projekt 2017

Projekt Croatiakontrole sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Proširenje tehnoloških kapaciteta poduzeća EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. radi jačanja konkurentnosti i tržišne pozicije

Kratki opis projekta: Dana 06.09.2017., poduzeće EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Proširenje tehnoloških kapaciteta poduzeća EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. radi jačanja konkurentnosti i tržišne pozicije“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0139.

Predmetni projekt odnosi se na ulaganje u uređaj za mjerenje plamišta, TOC/TN uređaj, CHNS analizator, LC-MS/MS instrument i softver za upravljanje operativnim poslovanjem.

Poduzeće EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. prepoznalo je priliku za razvoj svog poslovanja, posebice Odjela ekologije okoliša i Odjela hrane i vode, te je nabavkom opreme i softvera unaprijedilo svoje postojeće usluge.

Ciljevi projekta: Specifični cilj jest jačanje konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o., dok je opći cilj jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultati provedbe projekta:

 • R0 Projektna dokumentacija je pripremljena i projekt je prijavljen na natječaj
 • R1 Nabavljena oprema, montirana, testirana i puštena u rad; zaposlenici obučeni za rad na opremi
 • R2 Nabavljeni softver instaliran (moduli prilagođeni), testiran, i pušten u rad; zaposlenici obučeni za rad na softveru
 • R3 Projekt je proveden učinkovito i u skladu s rokovima
 • R4 Projekt je vidljiv u javnosti i prikladno promoviran

Rezultati nakon provedbe projekta:

 • Proširenje tehnoloških kapaciteta poduzeća ulaganjem u nabavu nove opreme i softvera
 • Povećanje obujma poslovanja
 • Iskorištavanje razvojnog i tržišnog potencijala
 • Povećanje broja kupaca i povećanje broja usluga prema postojećim kupcima
 • Jačanje ekonomičnosti poslovanja
 • Povećanje prihoda od prodaje u 2019. za min 40% u odnosu na 2015.
 • Povećanje izvoza za min 35% u 2019. u odnosu na 2015.
 • Povećanje broja zaposlenika zapošljavanjem 12 novih zaposlenika do kraja 2019. u odnosu na 2015.

Ostvarenjem ovih rezultata direktno se doprinosi jačanju regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta, što je cilj ovog javnog poziva.

Ukupna vrijednost projekta: 4.298.875,00 HRK

Prihvatljivi troškovi: 3.439.100,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 1.265.865,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2016. – studeni 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Ivana Malnar, imalnar@croatiakontrola.hr

Više informacija na: