Projekt

GC-MS-C/MS

TENDER FOR “Supply of GC/MS/MS Pesticide Analyser” Publication ref.: IPA2007/HR/16IPO/001-040401-SUP-1

Euroinspekt Croatiakontrola Ltd. (the Contracting Authority) intends to award a supply contract for GC/MS/MS Pesticide Analyser with financial assistance from the European Union.

EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. je korisnik sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. – Operativni program Regionalna konkurentnost – Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva za projekt „Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane koju jedemo“,

Contract Reference Number: IPA2007/HR/16IPO/001-040401, trajanje od 20.06.2013. do 20.12.2014., trošak projekta: 217.553,23 eura, sufinancirano 85 % 184.920,24 eura, Croatiakontrola 15 % 32.632,99 eura.

Cilj je projekta unapređenje kontrole hrane, kroz povećanje mogućnosti ispitivanja većeg broja pesticida za sve koji se nalaze u lancu hrane – primarni proizvođači, prehrambena industrija, državne institucije kroz službe nadzora, odnosno inspekcije i na kraju potrošači.

Razvojem ekološke poljoprivrede pridonosi se i očuvanju okoliša koja kroz proces ispitivanja, također, može potvrditi svoju dodanu vrijednost. U sklopu projekta kupljen je instrument GC-MS/MS (plinski kromatograf s dvostrukom masenom spektometrijom).

Croatiakontrola Vukovar d.o.o., kao partner, ima uspostavljen odnos s laboratorijem Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., čime su povećane mogućnosti pružanja potpune usluge kontrole kvalitete.